Co to jest ilostan pojazdów trakcyjnych?

ilostan pojazdów trakcyjnych

Transport to dziedzina wiedzy, o której przeciętny użytkownik środków komunikacji publicznej wie bardzo niewiele. Z początku niektóre pojęcia potrafią być naprawdę zagadkowe, choć w praktyce okazują się całkiem proste i zrozumiałe. Przeczytaj ten artykuł, by dowiedzieć się, co to jest ilostan pojazdów trakcyjnych i ilostan lokomotyw oraz jakie są najbardziej znane ilostany na świecie.

Ilostan pojazdów trakcyjnych — definicja 

Aby zrozumieć, co kryje się za tym dość tajemniczym określeniem, warto podzielić definiowanie tego pojęcia na dwie części: pojazd trakcyjny i ilostan. W transporcie pojazdami trakcyjnymi nazywamy szeroką grupę pojazdów wykorzystujących energię elektryczną lub mechaniczną do poruszania się po torach. Oprócz pociągów zaliczamy do niej także tramwaje, koleje miejskie, a nawet metro. Z kolei ilostan to po prostu ilość, liczba, stan faktyczny danej rzeczy.

Jak widać, ilostan pojazdów trakcyjnych to nic innego, jak liczba pojazdów używanych do transportu za pomocą torów kolejowych i tramwajowych, a więc pokazuje nam, ile lokomotyw, wagonów i tramwajów wykorzystuje się w przewożeniu pasażerów lub towarów. To istotny wskaźnik z punktu widzenia systemów transportowych, monitorowany przez specjalne agencje w celu przewidywania obciążeń w ruchu, planowania rozwoju infrastruktury oraz oceny wydajności transportu linii kolejowej.

Zwykle ilostan podaje się dla konkretnej linii kolejowej lub tramwajowej, miasta, regionu lub w kontekście całego kraju.

Ilostan lokomotyw a ilostan pojazdów trakcyjnych

Jak ustaliliśmy, ilostan pojazdów trakcyjnych pokazuje liczbę pojazdów służących do transportu ludzi i towarów w określonym miejscu. Analogicznie można również wyjaśnić znaczenie pojęcia ilostanu lokomotyw — to liczba lokomotyw, czyli tradycyjnych pojazdów trakcyjnych, które dostarczają napędu i ciągną pociągi po torach. Różnica między tymi dwoma terminami jest znacząca. Ilostan pojazdów trakcyjnych to pojęcie szersze i odnosi się do wszystkich pojazdów poruszających się po torach, niezależnie od typu napędu czy innych parametrów. Natomiast ilostan lokomotyw ma węższe znaczenie i dotyczy tylko jednego, konkretnego rodzaju maszyn.

Ilość lokomotyw, podobnie jak ilość pojazdów trakcyjnych, jest stale kontrolowana przez operatorów kolejowych i organy regulacyjne. Kontrola ich liczby jest szczególnie istotna dla utrzymywania niezawodności maszyn, a co za tym idzie, zapewniania bezpieczeństwa transportu kolejowego w kraju i na świecie. 

Najbardziej znane ilostany na świecie

ilostan lokomotyw

Na świecie istnieje kilka największych skupisk ilostanów lokomotyw. Jak można się domyślić, najbardziej znane ilostany można znaleźć na terenie państw, które są liderami światowego rozwoju transportu i komunikacji. Zaliczamy do nich m.in.:

  • Stany Zjednoczone — amerykańskie koleje to jeden z największych ilostanów kolejowych na całym świecie, a w jego skład wchodzą zarówno prywatne, jak i publiczne spółki kolejowe, w tym Union Pacific czy BNSF Railway.
  • Rosja — Rosyjskie Koleje Państwowe (RŻD) posiadają sporą ilość lokomotyw, które obsługują zarówno transport pasażerski, jak i towarowy.
  • Chiny — Chińskie Koleje Państwowe to największy operator kolejowy w kraju i charakteryzują się rosnącym systemem kolei wysokich prędkości oraz błyskawiczną rozbudową sieci kolejowych.
  • Indie — Indian Railways, narodowy operator kolejowy w Indiach, posiada znaczną ilość lokomotyw i codziennie obsługuje ogromne przewozy pasażerskie i towarowe.

Warto wspomnieć, że dane dotyczące ilostanu lokomotyw w powyższych krajach wciąż się zmieniają, a ilość pojazdów wykorzystywanych do transportu pasażerów i towarów systematycznie wzrasta.

Ilostan pojazdów trakcyjnych to wykaz ilości maszyn służących do transportu i komunikacji na określonej linii, w mieście lub w kraju. Ilostan lokomotyw ukazuje liczbę lokomotyw, czyli pojazdów do jazdy po torach kolejowych. Największe ilostany znajdują się m.in. w USA, Rosji, Chinach i Indiach, gdzie koleje przewożą codziennie dziesiątki tysięcy pasażerów oraz najróżniejszych towary.